INTERACTIVE HOLIDAY CALENDAR IN EUROPE

Spring

SPRING

Summer

SUMMER

Autumn

AUTUMN

Winter

WINTER

обща-информация-ob

Цели-планирани-дейности-очаквани-резултати-ob

дейности-осъществени-през-първата-година-от-проекта-ob

six_countries_on_a_plate_recipe_book-ob

Erasmus-Newspaper-obshto

Let’s look how different partners are preparing Xmas cards…

Да погледнем как различните партньори подготвят коледните картички…

Host participants organized a ‘logo competition’ (see photos below 1-25 ). All partners voted and selected the best logo of the project for official use. Number 1 is the chosen one.

Участниците в домакините организираха ′′ конкурс за лого ′′ (вижте снимките под 1-25). Всички партньори гласуваха и избраха най-доброто лого на проекта за официална употреба. Номер 1 е избраният.

Final meeting and distribution of certificates.

Заключителна среща и раздаване на сертификати.