Be great – don’t discriminate

Крайни продукти по проекта

Мобилност в Белгия – Брюксел

C8-мобилност-в-Брюксел

Мобилност в България

Мобилност-в-България

Мобилност в Португалия

Project-meeting-in-Portugal

Mобилност в Италия

Работна-среща-по-проект-в-Италия

Виртуална мобилност в Литва

C4-13-Виртуална-среща-по-проекта-в-Литва

Трети ден от виртуалната среща в Кипър. – 16.04.21г.
Третия ден започна с играта Kahoot – Explore Troodos
Следващата дейност беше Жива билиотека (The Human Library). 
Живата библиотека е иновативен начин за популяризиране и осъзнато приемане на демократичните ценности, правата на човека и в частност на хората от специфични, стигматизирани общности /от различен етнически произход, сексуални малцинства, с влошено психично здраве, хора с някаква зависимост -от алкохол, наркотици и др./. 
Чрез прилагане на метода на „Живите библиотеки“ се цели бъде ограничен расизмът, ксенофобията, словото на омразата и нетърпимостта в обществото. Чрез него се промотира диалог и се провокира по-дълбоко разбиране.
„Книгите” са хора, които разказват своята лична история, трудностите, през които са преминали и как живеят с наложения им стереотип.
На учениците им бяха представени 4 книги – 4 реални истории. За всяка книга имаха 10 минути да изслушат разказа и 5 минути да задават въпроси.
Book1 – „ Living life is a size zero” – История на жена, която се е изправила срещу анорексията
A story about a person with an eating disorder.
Book2 – “Survivors” – История на млад мъж, който е успял да преодолее зависимостта си от наркотици и сего помага на хора със същия проблем да се справят с тяхната зависимост.
Book3 – “When I told the truth” – История за приемане на хората с различна сексуална ориентация
Book4 – “Never Give Up” – Историята е за мъж с гръбначно-мозъчна травма, оставяйки го инвалидна количка. За трудностите през, които е преминал и силната му воля. След усилени тренировки той успява да се възстанови психически и доколкото е възможно физически, и се връща към нормалния живот.  Има семейство, бизнес, спортува.  Днес той е успешен баскетболист и многократно награждаван като най-добрия баскетболист в инвалидна количка на Кипър. 
Накрая той завърши с думите: You have to believe in yourself! You should show respect to disable peoplе!They are strong and independent.
Учениците бяха впечатлени от историите на разказвачите, от тяхната силна воля, вярата в себе си и жаждата за живот, благодарение на които са се справили.  
След тази дейност, учениците попълниха въпросник за впечатленията им от Живата библиотека.
Накрая се разделихме с надежда и пожелания за нови реални срещи.

The values ​​in our lives

От 14 до 16 април 2021г. беше проведена виртуална среща по проекта „Бъди добър – не дискриминирай“. Първият ден започна

  1. С представяне на ученици и учители, присъстващи на срещата.

Директорката на училището поздрави участниците в срещата, след което направихме виртуална разходка в училището и виртуално разгледахме забележителностите на Никозия.

Работа по проекта.Всяко училище представи по 3 видеоклипа, посветени на безопасността на учениците в дигиталния свят. Целта е да се информират ученици, родители и учители как да използват дигиталните устройства безопасно и отговорно.Вторият ден започнахме с играта Kahoot – Explore Famagusta.Домакините ни представиха видео за киберпрестъпността, след което беше проведена дискусия. Нашите ученици взеха активно участие в дискусията.След това с отделен линк влязаохме в workshop на тема“ Ценностите в нашия живот“. Mr. Adamus ни представи обща информация за същността на ценностите, след което бяхме разделени на групи. Всяка група трябваше да предложи 3 ценности, които са най- важни според тях. Накрая гласувахме и бяха избрани 6 ценности. Всяка държава имаше задача да обясни, какво е за тях посочената ценност. Нашите ученици представиха ЧЕСТНОСТТА като ценност. Всички взеха активно участие в workshop-а.Вторият wokshop беше рисуване на графити върху тениска под ръководството на Mr. Savvas Koureas. Учениците нарисуваха върху тениските си избрана от тях ценност.Накрая завършихме с играта Kahoot – Explore Limasol.

Workshop T- Shirt graffiti

Cyprus April, 14-16, 2021

Merry Christmas !

Safer internet day in our school – 11.02.2020

Safer internet day in our school – 11.02.2020

Проектът се реализира  с  финансова подкрепа,

по Програма „Еразъм+“

Бъди добър – не дискриминирай

по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2

„Стратегически партньорства”, сектор „Училищно образование”

Продължителност на проекта – 2 години – 2019 – 2021г.

Координатор на проекта –Германия

Партньори:Литва България Италия,Португалия Кипър

Във времена на фундаментален преход на световния ред възнамеряваме да представим нашия проект като проект за мир и общност от ценности. Следователно ние поставяме нашия проект в услуга на европейските права на човека със специален акцент върху ценностите.

Специално се съсредоточаваме върху приобщаването като право на човека, за да укрепим това участие в образованието за лица с различни увреждания.

Основни цели на проекта:

Цел 1: Въвеждане на приобщаващо образование в училищата.

Приобщаващото образование е изградено върху определен набор от ценности, в основата на които е правото на достъп до качествено образование на всички деца без разлика на раса, пол, религия, сексуална ориентация, социален, физически и ментален статус, етнически произход, заболяване, затруднения в обучението или способности.

Чрез  приобщаването трябва  да се да покаже, че всеки ученик, независимо от заболяване или инвалидност, има възможност да участва активно и ефективно в класната стая чрез  интерактивни уроци.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия.

Дейностите в  резултат от приобщаването в класната стая са:

  • въвеждане интерактивен поток от уроци /интерактивни виртуални уроци/ на партньорските училища.  
  • Разработване и ръководство за обучение
  • Представяне на интерактивни  уроци на живо за всички училища в Европа.

Цел 2: Сигурност в киберпространството

Втори фокус на нашия проект е сигурността в киберпространството.

За младите хора интернет се превръща все повече в потребност, като чрез мрежата те черпят познания, споделят и търсят информация, комуникират и т.н.

Но те трябва да осъзнаят, че глобалната мрежа крие многобройни рискове и заплахи.

 Интернет създава сериозен потенциал за тяхното развитие, но същевременно крие и сериозни опасности, особено ако те не ги познават и нямат знанията как да се предпазят.

Основна идея в проекта е  да запознаем учениците с  опасността да станат обект на кибертормоз или самите те да се превърнат във виртуални агресори. Учениците трябва да знаят как да потърсят помощ и от кой, как да реагират в подобни ситуации, с кого да споделят и да потърсят подкрепа.

Ще бъде направено представително проучване на тема „Европейските ученици в киберпространството“.  С помощта на резултатите ще използваме общи европейски стратегии за превенция за нашите училища.

Сътрудничеството ще се осъществява чрез eTwinning конференция  в Деня на безопасен интернет (SID). На нея ще бъдат обсъдени напредъкът и новите предизвикателства в кибер пространството.

В проекта са включени интересни методи на преподаване и дейности като: Методологично обучение в  eTwinning, CLIL, учене чрез преподаване, обучение в партньорски групи, жива библиотека, интерактивни игри за обучение и др.Bdi_dobr__ne_diskriminiray_-_tseli_i_zadachiИзтегляне

Втора работна среща  по проекта

Втората работна среща с обмен на ученици  се проведе на 8 – 15 декември 2019г в гр. Мейтинген, Германия.

Темата на срещата беше „ Ценностите в нашия живот“.

На планираните работни срещи се извършиха следните дейности:

Представени бяха презентации от учениците за всяка държава участник в проекта.  Избор на лого на проекта.

Представени бяха видеоклиповете на тема „Ценностите в нашия живот“ подготвени от участниците.

Домакините представиха инициатива за ценностно образование – посланици на ценности в училищата. Те ще бъдат обучени и активно ангажирани да работят в нашето общество. Дейността им ще се базира на взаимното уважение и толерантност.

Проведена беше онлайн игра за учениците на тема „ Безопасен интернет“

Нашите домакини ни запознаха с тяхната култура и история чрез организирани екскурзии ( Регензбург, Мюнхен, Аугсбург) , посещения на музеи ( History of Bavaria, Documentation Centre for the history of National Socialism, Fuggerei ) и традиционни коледни базари.

 Проведен беше Уъркшоп „Коледни сладки“.

В края на мобилността участниците в проекта получиха сертификати.

От 14 до 16 април 2021г. беше проведена виртуална среща по проекта „Бъди добър – не дискриминирай“в частно училище „Forum“ в Кипър.

Първият ден започна  с представяне на ученици и учители, присъстващи на срещата.

Работа по проекта.

Всяко училище представи по 3 видеоклипа, посветени на безопасността на учениците в дигиталния свят. Целта е да се информират ученици, родители и учители как да използват дигиталните устройства безопасно и отговорно.

Вторият ден домакините ни представиха видео за киберпрестъпността, след което беше проведена дискусия. Нашите ученици взеха активно участие в дискусията.

След това с отделен линк влязаохме в workshop на тема „Ценностите в нашия живот“. Mr. Adamus – психологът в училището, ни представи обща информация за същността на ценностите, след което бяхме разделени на групи. Всички взеха активно участие в workshop-а.

Вторият wokshop беше рисуване на графити върху тениска под ръководството на Mr. Savvas Koureas. Учениците нарисуваха върху тениските си избрана от тях ценност.

Трети ден от виртуалната среща  започна с играта Kahoot – Explore Troodos

Следващата дейност беше Жива билиотека (The Human Library).

Живата библиотека е иновативен начин за популяризиране и осъзнато приемане на демократичните ценности, правата на човека и в частност на хората от специфични, стигматизирани общности /от различен етнически произход, сексуални малцинства, с влошено психично здраве, хора с някаква зависимост -от алкохол, наркотици и др./.

Чрез прилагане на метода на „Живите библиотеки“ се цели бъде ограничен расизмът, ксенофобията, словото на омразата и нетърпимостта в обществото. Чрез него се промотира диалог и се провокира по-дълбоко разбиране.

„Книгите” са хора, които разказват своята лична история, трудностите, през които са преминали и как живеят с наложения им стереотип.

На учениците им бяха представени 4 книги – 4 реални истории. За всяка книга имаха 10 минути да изслушат разказа и 5 минути да задават въпроси.

Учениците бяха впечатлени от историите на разказвачите, от тяхната силна воля, вярата в себе си и жаждата за живот, благодарение на които са се справили. 

Накрая се разделихме с надежда и пожелания за нови реални срещи