Contact

Канцелария/ Office: 02 877 44 57;  Заместник-директор/dep.director: 02 877 40 52;   Директор/Director: 02 877 01 73

Адрес/Address:

ж.к. „Младост – 3, ул. „Бъднина“ София 1712 България

Mladost distr. – 3 , Budnina str., Sofia 1712, Bulgaria

02 877 44 57

144sou.art@144sou.bg

Линк за онлайн карта на местопложението:

Map location:

https://goo.gl/maps/aAX93B9AXQHQVQxj9